FAQ

– Kan man få altaner med værn i glas?
Ja. Alle altaner kan fremstilles, så de er forberedt for montage af glas i stedet for almindeligt værn.

– Skal jeg søge om byggetilladelse til montage af en altan?

Hvis altanens placering overholder reglen om afstand til skel samt det skrå højdeplan, har man ikke anmeldelsespligt eller skal søge byggetilladelse. I tilfælde af at altanens placering overskrider de nævnte regler fra Bygningsreglementet for småhuse af 1998, skal der søges byggetilladelse. Villa altan forestår gerne ansøgningen og kontakten til kommunen. Læs mere i ”Full service koncept”.

– Hvad vejer alternerne?
Facademonterede standard-altaner vejer fra 50-150 kg.
Søjleunderstøttede standard-altaner sammensættes af sektioner, der max. vejer 100 kg pr. stk.

– Hvad er en varmforzinkning (galvanisering)?
Under varmforzinkningsprocessen, der finder sted ved neddypning i en ca. 450 grader varm zink-smelte, sker der en reaktion imellem de to metaller. Derved opstår en legering mellem metallerne og således en meget kraftig vedhæftning mellem zink og stål.

– Hvorfor varmforzinkning?
Varmforzinkning er en af de absolut mest effektive overfladebehandlinger til stål.
Varmforzinkning er med til at forlænge levetiden på vore produkter. Derved spares ressourcer og miljøet skånes – ligesom det skaber tilfredse kunder langt ind i fremtiden. Varmforzinket stål kræver ingen vedligeholdelse.

– Ændres udseendet/overfladen med tiden?
En varmforzinket overflade fremstår meget blank og skinnende umiddelbart efter varmforzinkningen. Overfladen ændrer sig i løbet af få måneder til en diskret og harmonisk grå metalfarve.

– Hvordan repareres overfladen evt.?
Det er svært at beskadige overfladen, men en evt. beskadigelse repareres med zink-spray med et højt zink-indhold (95%).

– Hvorfor består gulvbeklædningen af hårdttræ?
Hårdttræ er den eneste trætype, som i længden holder til at lægge vandret i det danske klima.
Desuden er hårdttræets naturlige rød/brune farve en flot kontrast til det varmforzinkede stål – så ud fra det visuelle indtryk er hårdttræ ydermere et godt valg.

– Skal hårdttræ vedligeholdes?
Det er dit valg. Hårdttræ kræver intet specifikt vedligehold.
Hårdttræ indeholder altid naturlige olier, som med tiden udvaskes af træet. Når dette sker, ændres træets farve til en sølvgrå nuance. Ønsker man den rød/brune farve bevaret, kan træet oliebehandles efter behov. Der kan også opstå mindre revnedannelser i træet, hvis man ikke oliebehandler det. Spørg din forhandler om, hvilken olie der anbefales.

– Overholder alle altanerne i sortimentet de specificerede krav i bygningsreglementet?
Ja. Vi sørger altid for, at samtlige krav i bygningsreglement for villaer og rækkehuse opfyldes for vore altaner – hvad enten der er tale om en færdigdesignet/standardaltaner eller en altan fremstillet på specielmål.
Skal vore balkoner monteres på etageejendomme, sørger vi naturligvis for de nødvendige tilretninger foretages, således at balkonerne også opfylder de specielle krav herfor.

– Hvad er jeres stålkonstruktionen konstrueret efter?
Beregninger iht. DS 409/410, DS412.
Svejsninger er kontrolleret iht. DS/EN 25817
FEM-analyser foretages af alle bærende konstruktioner

– Kan jeg selv montere altanen, eller skal jeg vælge Villa altan til stå for monteringen?
Ja. Du kan godt selv montere altanen. Der medfølger altid en montage vejledning med altanen. Hvis du vælger Villa altan til at stå for dit altanprojekt, garanterer vi altid for korrekt befæstelse så sikkerheden på altanen er i top.

– Kan jeg montere altanerne Barossa/Darwin/Perth uden brug af understøttende søjler?
Ja. Såfremt facaden findes egnet.

– Jeg har en dør, der åbner udad. Kan den åbnes, når de mindre balkoner Barossa, Darwin eller Perth er monteret?
Som tommelfingerregel kan enkeltdøre på op til 90 cm. i karmmål åbnes på modellerne Barossa, Darwin og Perth. I de fleste tilfælde kan dobbeltfløjede døre åbne udad på samtlige altan modeller. Det anbefales at der måles efter i det specifikke tilfælde.

– Hvor højt kan søjleunderstøttede altaner monteres?
Søjleunderstøttede altaner leveres som standard med søjler, der kan benyttes op til en altan med en færdighøjde på max. 2,95 m over terræn (denne højde er baseret på, at søjlen skal støbes 60 cm. ned i betonen/underlaget). For højder over 2,95 m leveres længere søjler.

– Skal der bruges kran/lift for at montere de større, søjleunderstøttede altaner?
Det afhænger af forholdene, hvor altanen skal monteres. Men som udgangspunkt er det ikke nødvendigt med kran. De større altaner er alle opbygget af sektioner, der maximalt vejer ca. 100 kg. pr. stk, og som samles sektion for sektion. Det anbefales at bruge løftegrej, da tunge løft forekommer.

– Kan jeg købe ekstra udstyr såsom læsejl til værnet i altanen?
Ja. Leveres til samtlige af vore modeller på bestilling.

– Medleveres der skruer og bolte til montage af trægulvet?
Ja, hvis modellen er med trægulv.

– Kan jeg selv male altanen i en anden farve?
Ja. altanen kan males med maling, der er beregnet for varmforzinkede overflader. Bør dog ikke foretages umiddelbart efter varmforzinkningen.